5

 เมื่อวันที่ 10 และ 20 สิงหาคม 2564 ส่วนมาตรฐาน​การ​ปศุสัตว์​ร่วมกับ​ส่วน​สุขภาพ​สัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ออกตรวจติดตาม​การปฏิบัติงานกิจกรรม​มาตรฐาน​ฟาร์ม​เลี้ยงสัตว์และบริการตรวจวิเคราะห์​คุณภาพอาหารสัตว์​ให้แก่เกษตรกร​ฟาร์ม​โคนมในพื้นที่อ.รัตภูมิ​และ​อ.ควนเนียง​ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

4

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุ​สัตว์อำเภอคลอง​หอยโข่ง​ ออกหน่วยให้บริการพ่นยากำจัดแมลง และสื่อสารความเสี่ยงโรคลัมปี สกิน ในโคกระบือให้เเก่ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริ สมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง และฟาร์มโคของเกษตรกรโดยรอบในพื้นที่ อำเภอคลอง​หอยโข่ง​ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

2 3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 8 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 7

1เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์ ให้บริการออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาเอนกประสงค์กำนันวร บ้านคลองหวะ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

———————
คนตามข่าว@สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
 
 
 
 
 
 
 
 
3  42

4 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ และด่านกักกันสัตว์สงขลา ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดควนไม้ไผ่ ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีสัตว์เข้ารับบริการทั้งสิ้น 55 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 5 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลและประสานงานโรคลัมปี สกิน สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา ​ ออกติดตามการควบคุมโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เกษตรกรโดยรอบในตำบลทุ่งหวัง ตำบลพะวง และตำบลเขารูปช้าง ซึ่งมีการทำความเข้าใจสื่อสารความเสี่ยง การให้บริการพ่นยากำจัดแมลง ติดตามเคสสัตว์ป่วย และให้คำแนะนำในการจัดการฟาร์ม

 

 

 

 

 

 

2 3 4