5 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ออกหน่วยทดสอบวัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบกิน ณ วัดทำนบ ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

3 42 1

 

 

1 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครยะลาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ทำบัตรประจำตัวม้า และแนะนำแนวทางและขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายม้า ณ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

9 10

 

2

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์​เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์​อำเภอคลอง​หอยโข่ง และเทศบาลตำบลโคกม่วง ออกหน่วยผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ณ วัดปลักคล้า ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง​ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 6 3

5 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา งานสัตวแพทย์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการผ่าตัดทำหมันในสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลการดำเนินงาน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม 45 ตัว และบริการผ่าตัดทำหมัน รวม 39 ตัว จัดเป็น สุนัขเพศเมีย 25 ตัว สุนัขเพศผู้ 12 แมวเพศเมีย 2 ตัว

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 7 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  1123

 

9

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 โดยมีนายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานเข้าร่วมประชุม ร่วมพิจารณาผู้เข้าประกวดผลงานโครงการ Thailand Rabies Awards 2121 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 7

More Articles ...