8 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลอง​หอยโข่ง​ ร่วมติดตามการรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อและข้อและสมองอักเสบในแพะ มีการให้คำแนะนำในการขอรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (good farming management)​และการขอรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคของสัตว์ต่างๆ อีกทั้งการให้คำปรึกษาด้านการจัดการและการดูแลสุขภาพสัตว์ไม่ว่าจะเป็น โค กระบือ แพะ แกะ สุกรป่า และไก่ไข่ รวมถึงการจัดการและการสร้างคอกสัตว์ต่างๆในโครงการโคกหนองนาโมเดล เพื่อเตรียมการในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10 11

3 เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนจิตอาสา ร่วมออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขจรจัด บริเวณจุดเกิดโรคม.6 ต.เขารูปช้าง โดยตั้งจุดทำหมัน ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน วัดแช่มอุทิศ ม.6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

1 2 4

8  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากใบ และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวม 25 ตัว โดยแบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 16 ตัว สุนัขเพศเมีย 7 ตัว แมวเพศเมีย 2 ตัว และลงพื้นที่ติดตามคอกรับเลี้ยงสุนัขจรจัด และให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าชนิดกิน ที่อาคารกักสัตว์ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 14 13

5 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ส่วน​สุขภาพ​สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และด่านกักกันสัตว์สงขลา ร่วมตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์สงขลา ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยทางฟาร์มมีการนำเสนอและชมฟาร์มแบบออนไลน์ รวมถึงนำเสนอวิธีรับมือการเผชิญเหตุการณ์​ กรณีเกิดโรค นำเสนอการจัดการซึ่งเป็นไปตามระเบียบการรับรองฟาร์มที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

8 2 4 6

2 เมื่อวันที่่ 26 พฤศจิกายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเบตง
- ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์ม​ GFM​ (สัตว์ปีก)​ ลงทะเบียนผ่านระบบ​ E-smart plus​ และแนะนำแนวทางในการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก​ และการเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวขนิษฐา ศรีภักดี 120 ม.1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง (ไก่พื้นเมือง)
2. นายสมศักดิ์ ว่องบุลากร 180 ม.5 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง (ไก่ไข่)
3. นายวสันต์ ว่องบุลากร 142 ม.6 ต.ตาเนาะแมาเราะ อ.เบตง (ไก่ไข่)

- ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์ม GFM (โคเนื้อ) และให้ความรู้แนวทางในการทำฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาของ นายอุสมาน สะบูดิง 21/1 ม.9 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

 

1 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 12 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 17 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 25 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 22 21

More Articles ...