204111391 1139770739837900 6691810604488865698 n

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศเขต 9 และส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ ติดตามการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาด โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ตำบลคลองมานิง. อำเภอเมือง. จังหวัดปัตตานี พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำและมอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร
✨หากเกษตรกรพบสัตว์เลี้ยงมีอาการผิดปกติสามารถแจ้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ได้ทันที

 
204893244 1139770779837896 3570980889466016532 n206410618 1139770933171214 7930927800324703444 n215165744 1139770709837903 1459288253793887231 n

205677064 1139172639897710 8097743578531508822 n

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศเขต 9 พร้อมส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาด โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านเฉียงพงศ์
หมู่ 2 บ้านมหากาน ตำบลระโนด จังหวัดสงขลา และ หมู่.5 บ้านหัวคุ้ง ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลาพร้อมนี้ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ ให้คำแนะนำรับมือหากเกิดโรคระบาดลัมปี สกิน และได้มอบเวชภัณฑ์แก่เกษตรกร
 -------------------------------
คนตามข่าว @ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
 
 
204380081 1139172589897715 6886946251301523357 n212422298 1139172816564359 1959708341725980337 n208659275 1139172779897696 3124943700531501681 n

1เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงู ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และอาสาปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวเเพทย์ วิทยา ขจีรัมย์ ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี-สกิน (Lumppy Skin Disease : LDS) ให้กับโคของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาขาว หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูลและ ตรวจติดตาม ตามนโยบาลของเขต 9 พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรค ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาด การติดต่อ การป้องกันและกำจัดแมลงพาหะ และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ผลการปฎิบัติงาน 1. เกษตรกร จำนวน 53 ราย 2.โค จำนวน 140 ตัว
—————————-
คนตามข่าว@สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
ภาพข่าว:ปศุสัตว์อำเภอละงู
 
 
2  43
 

211984187 1138682779946696 6454084223209403824 n

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาด
โรคลัมปี สกิน พร้อมให้คำแนะนำหาพบสัตว์ป่วยหรือมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทันที ทั้งนี้ได้มอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
————-
คนตามข่าว@สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
213236928 1138682849946689 8286235710661843763 n 213760062 1138682813280026 7002334000788214694 n 214188364 1138682889946685 5499280673452391925 n

1เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 ปศุสัตว์เขต 9 ประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสุขภาพฯ 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ เตรียมแผนเฝ้าระวังเชิงรุก ควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
----------------------------------------------------------
คนตามข่าว@สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
2
43