1เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่มอบเสบียงสัตว์ หญ้าแห้ง และเวชภัณฑ์ แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมสัตวแพทย์ดูแลสุขภาพสัตว์ รายงานความช่วยเหลือ ชื่นชมการทำงานของทุกภาคส่วนที่เข้าช่วยเหลือประชาชน ณ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา พร้อมฟื้นฟู ดูแลสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

1เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ อาทิ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินธุ์ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จากนั้นเดินทางไปยังวัดวารีปาโมกข์ ต.ตะเครียะ อ.ระโนด เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุฝนตกหนักและทำให้มีน้ำท่วมขัง นำสิ่งของเครื่องใช้มามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงเรือเพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยบริเวณริมคลองตะเครียะ และทะเลสาบสงขลา พร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมามอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยอีก 50 ชุดก่อนเดินทางกลับในช่วงเย็น ซึ่งในการนี้ นายสัตวแพทย์วีรชัย. วิโรจน์แสงอรุณ. ปศุสัตว์เขต 9 ได้ร่วมมอบเสบียงพืชอาหารสัตว์พร้อมมอบเวชภัณฑ์ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยอุทกภัย

123

456

789

101112

131415

161718

192021

222324

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

1เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจังหวัดสตูลร่วมกับกรมปศุสัตว์ปฏิบัติงานถวายและสนองพระราชดำริ โดย นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธีเปิด และ นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 มอบหมายให้ทีมงานปศุสัตว์เขต 9 และปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพี่น้องเกษตรกร เช่น

                                 - เจาะเลือดตรวจโรคแท้งติดต่อในแพะ

                                 - ทำหมันสุนัขและแมว

                                 - ตรวจสุขภาพโคชน พร้อมขึ้นทะเบียนโคชน

                                 - ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่เยาวชนใน โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ และโรงเรียน

                                    ตชด.ส่านแดง จังหวัดสตูล

                                ทั้งนี้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ หรือผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2558

123

456

789

101112

131415

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 

1เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชาวสงขลา พร้อมกันนี้ท่านนายกฯ เป็นประธานเปิดอาคารด่านพรมแดนสะเดาขาออก ในอำเภอสะเดาซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย ต้องเดินควบคู่ไปกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน เน้นพื้นที่เศรษฐกิจที่รัฐบาลเร่งผลักดัน 6 จุด ในเขตจุดผ่านแดนถาวรของประเทศ และการเปิดเมืองยางพาราที่ จ.สงขลา พร้อมนี้ นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์, นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9, ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ พร้อมพี่น้องประชาชนที่คอยต้อนรับ ท่านนายกฯ กว่า 1,000 คน

 

 

 132

456

 

ศูนย์ : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

1เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นางนิภา อินทพัฒน์ จากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บริเวณแยกดอนยาง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยในงานมีการซื้อขาย โคเนื้อ แพะ สัตว์ปีก สินค้าที่เกี่ยวกับการปศุสัตว์ สินค้าทางการเกษตร และสินค้าพื้นเมือง

 

1234

5678

91011

 

 ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9