3เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเปิดตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางกิตติมา นวลทวี รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ผู้ให้การสนับสนุน

และพี่น้องประชาชน เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงาน  ณ บริเวณสี่แยกดอนยาง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยในงานมีการประมูลขายโคเนื้อ และตกลงราคาซื้อขาย แพะ แกะ ไก่เบตง รวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์

111

111

111111


ในวันเดียวกัน นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมสถานีบำรุงพันธุ์เทพา

และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

111

1 1

-------------------------------------

สารสนเทศเขต 9

0743-324406

1ตามนโยบายของ รมต.กท.เกษตรและสหกรณ์ (นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) ภายใต้แผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต (ด้านปศุสัตว์) มอบหมายให้
นาย อนันต์ ภู่สิทธิกุล คณะทำงาน รมต.กท.เกษตรและสหกรณ์
และ นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กท.เกษตรและสหกรณ์,
นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการ กท.เกษตรและสหกรณ์,
นางอารีย์ โสมวดี ผู้ตรวจราชการ กท.เกษตรและสหกรณ์
พร้อมทั้ง สพ.ญ.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
และ นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฯ
ลงมาร่วมขับเคลื่อนกลไกการทำงานของข้าราชการระดับจังหวัดในพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วย นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน ในวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการแสดงนิทรรศการกิจกรรมด้านปศุสัตว์ อาทิ เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ ไก่พื้นเมือง เพื่อแสดงถึงการขับเคลื่อนตามนโยบายของ กท.เกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรต้นแบบเป้าหมายเชิงพื้นที่ (area base)   
<<อ่านเพิ่มเติม>>

1   1     1

1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1
1 25  26

271 24

                                                 22

 --------------------------------

สารสนเทศเขต 9

ส่วนยุทธศาสตร์ เขต 9

074-324406

 

IMG 5344เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกร โครงการหมู่บ้านลอตันบาตู (โครงการหมู่บ้านแม่หม้าย) อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้รับแพะสาวตั้งท้อง 2 – 3 เดือน จำนวน 5 ตัว ซึ่งคุณชนินทร จิระภิญโญ และเพื่อนๆ เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงแพะวิสาหกิจชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอร่อนพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที่สามีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส เพราะอาชีพเลี้ยงแพะของตนและเพื่อนๆ ในปัจจุบันสามารถสร้างรายได้เป็นรายได้หลักของครอบครัว จึงอยากช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรให้มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวต่อไป

 

IMG 5349 IMG 5351

 

IMG 5354   IMG 5358

                                    IMG 5346

------------------------------------

สารสนเทศเขต 9

074-324406

14เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.57 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 และคณะนำหญ้าแห้ง จำนวน 400 ฟ่อน ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเครื่องเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาสัตว์ จำนวน 250 ชุด ไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม และสัตว์เลี้ยงขาดแคลนหญ้า ทั้งในพื้นที่ อ.จะนะ และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากเกิดภาวะน้ำท่วมติดต่อกันถึง 2 ครั้ง นานกว่า 2 สัปดาห์ และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรทั้ง 2 อำเภอ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ประกอบด้วย วัว 2,053 ตัว กระบือ 1,358 ตัว แพะและแกะ 670 ตัว และบางส่วนทยอยตาย เนื่องจากพื้นที่ทุ่งหญ้าถูกน้ำท่วมขังขาดแคลนหญ้า รวมทั้งสภาพอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งจากรายงานการประเมินความเสียหายเบื้องต้นในพื้นที่ จ.สงขลา มีเกษตรกรได้รับผลกระทบแล้วกว่า 580 ราย

                นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกรมปศุสัตว์กำลังเร่งสำรวจ และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.สงขลา จ.สตูล จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส โดยประสานสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ในการติดตาม และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ทางกรมปศุสัตว์ ยังได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในการป้องกันและรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยในช่วงน้ำท่วม และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะมอบหมายให้แต่ละจังหวัดสำรวจความเสียหายในส่วนของสัตว์เลี้ยงเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือต่อไป

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

111

------------------------------------

สารสนเทศเขต 9

074-324406

 

IMG 5321เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และการจัดทำตลาดกลางปศุสัตว์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาปศุสัตว์ประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเป็นการประชุมร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ ศอ.บต. เพื่อพิจารณาการบูรณาการแผนงาน/โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน จชต. เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และโครงการจัดตั้งตลาดกลางปศุสัตว์ในพื้นที่ 5 จชต. โดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า นำโดย พล.ตรี ศักดา เจียมสกุลภา (รอง ผอ.สพน. กอ.รมน.ภาค 4 สน), ผช.ลธ.ศอ.บต.กษ และ ผอ.สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศอ.บต. ในส่วนของกรมปศุสัตว์มี นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผอ.กองแผนงาน และ หัวหน้าหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่ 5 จชต. พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม รวม 52 คน

 

IMG 5293 IMG 5318

 IMG 5304IMG 5307

IMG 5304 IMG 5308

IMG 5312 IMG 5360

IMG 5363IMG 5300

------------------------------
สารสนเทศเขต 9
074-324406