2เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ปลายด้ามขวาน ขับเคลื่อนงานปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับส่วนกลาง พร้อมแนวแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์เสี่ยงภัยในพื้นที่ ณ บริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

 

 

 

 

4 1 3