สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
ที่อยู่ : 170 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
โทรศัพท์ : 074-324406, 074-558197
โทรสาร : 074-324406, 074-558197

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line official : 
113824

-------------------------------------------

1711077956816