1วันที่ 25 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมร้านนิทรรศการกรมปศุสัตว์ มีบอร์ดนิทรรศการ การขยายผลแพะแบล๊คเบงกอล แพะชาร์มมี ความสำเร็จการเลี้ยงแพะเนื้อและนมของเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 การขยายผลแพะแบล๊คเบงกอลสู่เกษตรกรของมูลนิธิชัยพัฒนา การส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปีกใน รร.ตชด รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในพื้นที่เขต9 และผลิตภัณฑ์นมแพะจากกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะนม ผลิตภัณฑ์นมวัวจากฟาร์มตัวอย่างไอร์บือแต ในงานของดีเมืองนราฯ ประจำปี 2561 ท่านอธิบดีได้กล่าวชื่นชมอย่างมากและให้ขวัญกำลังใจแก่ทีมงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ อ.เมือง จ.นราธิวาส มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เขต9 ต้อนรับ

 

 

 

 

2