1วันที่ 28 สิงหาคม 2558 นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้ ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน เชิญ พิศลยบุตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปศุสัตว์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน

1234

5678

910

-------------------------------

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สนง.ปศข.9