1เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 ท่านรองอธิบดี วีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน"ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะ ฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

         ศูนย์สารสนเทศฯ กรมปศุสัตว์ ให้ความสำคัญในการจัดทำระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนและระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 และ เขต 9 จึงมุ่งเป้าหมายในการจัดระบบนี้ ระหว่าง กรมปศุสัตว์และส่วนภูมิภาค ทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ยังพร้อมเดินหน้าไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังคงต้องพัฒนาเพื่อความแม่นยำของข้อมูล และรวดเร็วต่อไป

1234

5678

11910

----------------------------------------                                                                                         

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สนง.ปศข.9