3เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเปิดตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางกิตติมา นวลทวี รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ผู้ให้การสนับสนุน

และพี่น้องประชาชน เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงาน  ณ บริเวณสี่แยกดอนยาง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยในงานมีการประมูลขายโคเนื้อ และตกลงราคาซื้อขาย แพะ แกะ ไก่เบตง รวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์

111

111

111111


ในวันเดียวกัน นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมสถานีบำรุงพันธุ์เทพา

และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

111

1 1

-------------------------------------

สารสนเทศเขต 9

0743-324406