204111391 1139770739837900 6691810604488865698 n

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศเขต 9 และส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ ติดตามการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาด โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ตำบลคลองมานิง. อำเภอเมือง. จังหวัดปัตตานี พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำและมอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร
✨หากเกษตรกรพบสัตว์เลี้ยงมีอาการผิดปกติสามารถแจ้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ได้ทันที

 
204893244 1139770779837896 3570980889466016532 n206410618 1139770933171214 7930927800324703444 n215165744 1139770709837903 1459288253793887231 n