205677064 1139172639897710 8097743578531508822 n

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศเขต 9 พร้อมส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาด โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านเฉียงพงศ์
หมู่ 2 บ้านมหากาน ตำบลระโนด จังหวัดสงขลา และ หมู่.5 บ้านหัวคุ้ง ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลาพร้อมนี้ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ ให้คำแนะนำรับมือหากเกิดโรคระบาดลัมปี สกิน และได้มอบเวชภัณฑ์แก่เกษตรกร
 -------------------------------
คนตามข่าว @ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
 
 
204380081 1139172589897715 6886946251301523357 n212422298 1139172816564359 1959708341725980337 n208659275 1139172779897696 3124943700531501681 n