1เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอยะหริ่ง ปศุสัตว์อำเภอปะนาเระ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ปัตตานี และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโรคลัมปี สกินในพื้นที่ตำบลจะรัง ตำบลตันหยงดาลอและตำบลท่าข้าม ในการนี้ เจ้าหน้าที่ ชี้แจงสถานการณ์ของโรคฯและแนวทางการป้องกันที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้และขอความร่วมมือเกษตรกรเฝ้าระวังอาการสัตว์ป่วย หากพบความผิดปกติ ขอให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทราบโดยเร็วที่สุด

✨ขอขอบคุณด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ด้านความรู้และแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันแมลงพาหะ เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโดยเร็วที่สุด
💥ศูนย์ข้อมูลและประสานงานโรคลัมปี สกิน พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๙
234