211984187 1138682779946696 6454084223209403824 n

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาด
โรคลัมปี สกิน พร้อมให้คำแนะนำหาพบสัตว์ป่วยหรือมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทันที ทั้งนี้ได้มอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
————-
คนตามข่าว@สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
213236928 1138682849946689 8286235710661843763 n 213760062 1138682813280026 7002334000788214694 n 214188364 1138682889946685 5499280673452391925 n