3เมื่อวันที่ 7-10 มิถุนายน​ 2564​ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้​ ปีงบประมาณ​ 2563 ของกลุ่มเกษตรกรธนาคาร​แพะตำบลสันติสุข ​ ในพื้นที่ จ.สงขลา (อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และ​อ.สะบ้าย้อย) จำนวน 10 กลุ่ม พร้อมให้คำแนะนำการจัดการตามสภาพพื้นที่

 

 

 

 

 

 

1 2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 12