2

 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบเขต 9 ได้ติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากโรงงานแปรรูปนม(โรงเรียน) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ บจก.เซาท์เทิร์นแดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 


 

1 3