3

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลอง​หอยโข่ง​ เข้าตรวจสุขภาพและรักษาแพะ รวมถึงตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ณ ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริ สมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

 

 

 

 

 

2 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7