3 เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันรวม 31 ตัว โดยแบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 11 ตัว สุนัขเพศเมีย 20 ตัว ณ สถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันรวม 68 ตัว โดยแบ่งเป็น
สุนัขเพศผู้ 19 ตัว
สุนัขเพศเมีย 18 ตัว
แมวเพศผู้ 16 ตัว
แมวเพศเมีย 15 ตัว
รวมสัตว์ที่เข้ารับบริการทั้งสิ้น 99 ตัว

 

   1 2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 4