8

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 นำโดยนายสัตวแพทย์สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และคณะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.๒ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดทำโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) ณ โรงฆ่าสัตว์วิชชุตาฟาร์ม ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล และตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อให้ได้สินค้าเนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าได้ ณ ร้านวิชชุตา ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

 

 

 

 

1 3 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 12 13