1

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายสัตวแพทย์ ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์เขต 9 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยนายณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโคบาลชายแดนใต้ พื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จำนวน 2 กลุ่ม

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง #สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รายงาน