1

วันพุธ ที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2567 นายสัตวแพทย์ ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกิจกรรมและติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ เกาะบุโหลนดอน และเกาะบุโหลนเล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดย สามารถฉีดวัคซีนได้ทั้งหมด 39 ตัว และทำหมันแมวได้ทั้งหมด 12 ตัว

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 13 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง #สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รายงาน