1

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายสัตวแพทย์ ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์เขต 9 มอบรางวัลแด่เกษตรกรด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9    ดังนี้- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่น ระดับเขต 9
รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์แว้ง จ.นราธิวาส
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านปาล์ม 3 จ.สตูล
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพะแกะบ้านราดอ จ.ปัตตานี

-อาสาปศุสัตว์ดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชาคริต นิหะ จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ นายบรรจบ ชูแก้ว จ.สตูล
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นายณรงค์ โต๊ะมัน จ.ยะลา

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง #สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รายงาน