2

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายสัตวแพทย์ ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมผู้อำนวยการส่วนฯ ข้าราชการ พนักงานฯ และ ลูกจ้างในเขต 9 ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ. สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สำนักงานฯ ทั้งการเก็บกวาดเศษขยะและเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่ร่วงหล่น แต่งกิ่งไม้พุ่มไม้ ฉีดน้ำล้างถนนและบริเวณพื้นที่ที่มีความสกปรก เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในสำนักงานอีกด้วย

1 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 13 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 15 16 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 19 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง #สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รายงาน