1

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 นายสัตวแพทย์ ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์เขต 9 มอบหมายให้ นายสุชาติ ตุลยกุล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้ต้องคุมประพฤติ หลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรผสมผสาน) จำนวน 51 ราย ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ณ สวนชายแดนใต้ วิถีพอเพียง อ.นาทวี จังหวัดสงขลา

2 3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง #สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รายงาน