1

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัตวแพทย์ ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์เขต 9 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ นำทีมโดย นายมนูญ กองวงศ์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ปฏิบัติราชการสำนักงานปศุสัตว์เขต9 และนายบุญญฤทธิ์ วังสะปราบ ผู้ช่วยสัตวบาล ส่วนสุขภาพสัตว์ ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนและเป่าวัคซีนในสัตว์เลี้ยง ณ ค่ายรัตนพล ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่งได้ทั้งหมด 295 ตัว เป่าวัคซีนประมาณ สุนัข 26 ตัว

2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง #สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รายงาน