1

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัตวแพทย์ ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์เขต 9 มอบหมายให้ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นำทีมโดย สัตวแพทย์หญิงปิยมล ทวีกุล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจัดการฟาร์มด้านสิ่งแวดล้อม และระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน 4 ฟาร์มตามโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ของกรมปศุสัตว์ ณ ในพื้นที่ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลโดยเกษตรกรมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างดี

2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง #สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รายงาน