1

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัตวแพทย์ ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ นายวิทยา ขจีรัมย์ ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ นายพินิจ   สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายอรุณ ชุมแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตาม เฝ้าระวังและวางแผนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่มีการระบาดอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างพื้นที่ปลอดโรค ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง #สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รายงาน