1

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ลงพื้นที่สาธิต วิธีการตรวจนับไข่พยาธิ เพื่อประเมินประสิทธิภาพยาถ่ายพยาธิเบื้องต้น โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี เป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกในพื้นที่ปศุสัตว์เขต9

2 3 4