5

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนม โดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (โรงเรียน) บจก.ออลซีซันคิงดอม อ.เมือง จ.สตูล และ บจก.โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10