5

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนม โดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (โรงเรียน) บจก.ตอยยีบัน ฟู้ดส์ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

1 2 3