1

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายวิทยา ขจีรัมย์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ และ เทศบาลตำบลท่าช้าง ติดตามลงพื้นที่ทำวัคซีนรอบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดท่าท้อน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

 32 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 13 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 8