1

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ส่วนสุขภาพ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ตรวจติดตามต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์ อ.เมือง จ.สงขลา 2 แห่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง และขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ 1 แห่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

2 3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 7

 

 

 

 

 

 

8 9 10

 

 

 

 

 

 

11