1

เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนม โดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม(โรงเรียน) บจก.เซาท์เทิร์น แดรี่ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

2 7

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  5 6