7

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนม โดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม(โรงเรียน) บจก.ฟาร์มชินบัญชร9 อ.สะเดา จ.สงขลา

5 6 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3