7

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนกาหลง ด่านกักกันสัตว์สตูล และองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ร่วมออกให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เเละผ่าตัดทำหมันสุนัขเเละเเมว ณ โรงเรียนบ้านเขาไคร อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 11 12