5

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ กองกำลังอากาศเฉพาะกิจที่ 9 (กกล.ทอ.ฉก.9) ทีมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.187) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ด่านกักกันสัตว์นราธิวาสและเทศบาลตำบลบ่อทอง จังหวัดปัตตานี ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดสุวรรณากร อ.บ่อทอง และกองกำลังอากาศเฉพาะกิจที่9 จังหวัดปัตตานี

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 14 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 19 18