1

มื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงู และองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ออกให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เเละผ่าตัดทำหมันสุนัขเเละเเมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ เกาะบุโหลนเล หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

2 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 4