11

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ส่วนสุขภาพ​สัตว์ สำนักงาน​ปศุสัตว์​เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา และปศุสัตว์อำเภอเทพา ร่วมตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะและโคเนื้อ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์​สัตว์เทพา อ.เทพา จ.สงขลา

13 12 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 7 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 3 1