6 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนม โดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ โรงงานแปรรูปนม (โรงเรียน) บจก.ตอยยีบัน ฟู้ดส์ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1