6 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ส่วนสุขภาพ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 นำทีมโดย นายวิทยา ขจีรัมย์ ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี และด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ตรวจรับรองขอต่ออายุฟาร์มแพะปลอดโรคบลูเซลลา ระดับ A และเก็บตัวอย่างตรวจสุขภาพแพะ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี

 

 

 

 

 

 

1 2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43