5 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนม นำโดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐานจากโรงงานแปรรูปนม(โรงเรียน) ณ บจก.ตอยยีบัน ฟู้ดส์ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  47