1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารสัตว์ฟาร์มสุกร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารไม่พบสิ่งปลอมปน ค่าความชื้นไม่เกินมาตรฐาน ไม่พบการใช้ยาปฏิชีวนะ และไม่พบเชื้อราในอาหาร จำนวน 7 ฟาร์ม และสุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกร จำนวน 35 ตัวอย่าง ผลตรวจสารเร่งเนื้อแดงเป็นลบทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

2 4 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5