8 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนมโดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ บจก.เซาท์เทิร์นแดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  3 7 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 6 4