1 เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2565 คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนม นำโดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างจากโรงงานแปรรูปนม(โรงเรียน) และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบ ตามมาตรฐาน ณ บริษัทเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8