7 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อน การปฏิบัติงานส่งเสริมปศุสัตว์ สู่ผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร โดย กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าพื้นที่ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ และหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 พร้อมพัฒนา ส่งเสริม และแก้ปัญหาพร้อมกันทุกมิติให้กับเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมโรงแรมลี การ์เดนส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

6 5 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 2 1