1 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา ขจีรัมย์ ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยคณะทำงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูลและเทศบาลเมืองสตูลทำหมันสุนัขและแมว ณ บริเวณลานจอดรถลานโพธิ์ ข้างสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล ในการนี้ได้ให้การบริการทำหมันสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น 120 ตัว 

 

 

 

 

 

 

2 3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 11