1 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 น.สพ.บรรจง จง​รักษ์​วัฒา ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพแพะ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ปัตตานี ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

 

2 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36