1 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากใบ อบต.เกาะสะท้อน อสม.บ้านเกาะสะท้อน และกรรมการวัดเกาะสะท้อน ร่วมออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดและแมว ภายในวัดเกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2